Tài liệu tham khảo


Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra đưa lên đặt hai bên cánh mũi rồi hạ ngửa bàn tay ra.