Khác

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề639 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 609 đến 616 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang


sao

Bình Dương Khác
2006

Các ngón tay đan xen vào nhau, lòng bàn tay hướng vào, đẩy qua trái kéo vòng qua phải (2 lần).


Xem Video
song ca

Bình Dương Khác
2006

Tay phải đưa ra hai ngón tay, rồi nắm tay lại đặt trước miệng đẩy nhẹ qua lại đồng thời miệng nhép nhép.


Xem Video


639 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 609 đến 616

Nhà Tài Trợ