Thực Vật

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề314 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 41 đến 48 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
cây

Hải Phòng Thực Vật
2006

Cánh tay trái úp ngang tầm bụng, cánh tay phải gập khuỷu, gác khuỷu tay phải lên mu bàn tay trái, bàn tay phải khép, lòng bàn tay hướng sang trái rồi lắc lắc b�


Xem Video
cây

Bình Dương Thực Vật
2006

Cánh tay trái gập ngang tầm bụng, bàn tay nắm, cánh tay phải gập khuỷu, gác khuỷu tay phải lên nắm tay trái, bàn tay phải nắm.


Xem Video


cây cảnh

Hải Phòng Thực Vật
2006

Cánh tay trái đặt ngang tầm bụng, khuỷu tay phải đặt trên mu bàn tay trái, lòng bàn tay hướng sang trái rồi lắc lắc bàn tay. Sau đó tay phải đánh chữ cái C �


Xem Video


314 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 41 đến 48

Nhà Tài Trợ