Thực Vật

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề314 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 57 đến 64 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang


cây đa

Huế Thực Vật
2006

Cánh tay trái gập ngang tầm bụng, bàn tay úp, khuỷu tay phải đặt trên mu bàn tay trái, bàn tay khép, lòng bàn tay hướng sang trái. Sau đó hai bàn tay khép, đặt tr�


Xem Video
cây đa

Bình Dương Thực Vật
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay xòe dựng đứng, lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải xòe ra đặt úp ngay khuỷu tay trái rồi đẩy tay úp ra trước hai lần


Xem Video
cây đay

Hải Phòng Thực Vật
2006

Cánh tay phải úp ngang tầm bụng, khuỷu tay trái đặt lên trên mu bàn tay phải, bàn tay khép, lòng bàn tay hướng sang phải rồi lắc lắc bàn tay.Sau đó tay trái gi�


Xem Video


314 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 57 đến 64

Nhà Tài Trợ