Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái hơi gập khuỷu đưa ra trước ngực, bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng xuống.Tay phải nắm đặt ngay cổ tay trái một cái rồi đưa vào đặt ngay cẳng tay trong một cái đồng thời các ngón tay hơi nắm xoe một chút.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác