Hà Nội Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải làm kí hiệu ăn, rồi xoè áp lòng bàn tay vào giữa ngực rồi quay 2 vòng.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

đưa đám

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Lễ hội
2006

Hai tay làm động tác thắt khăn tang.Sau đó hai bàn tay khép khum úp vào nhau.


Xem Video
rửa chén

Lâm Đồng Hành động
2006

Bàn tay trái khép ngửa, đặt tay giữa tầm bụng, các đầu ngón tay phải chạm lên lòng bàn tay trái rồi xoay các đầu ngón qua lại trong lòng bàn tay trái.


Xem Video
canh gác

Lâm Đồng Hành động
2006

Ngón trỏ và ngón giữa tay phải đặt úp ngang tầm mắt, rồi từ từ di chuyển từ trái sang phải. Sau đó hai bàn tay nắm lỏng còn lỗ tròn, tay phải đặt gần


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

mặc định

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái khép đặt trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào người, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đưa đầu ngón trỏ vào lòng bàn tay trái rồi xoay ngón tr�


Xem Video
nhấp chuột

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đưa tay úp ra trước rồi quay một vòng và hơi nhích tay lên rồi chỉ ra trước.


Xem Video
bật máy

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải xoè cong hướng ra phía trước và quay đổi chiều nhau


Xem Video


Nhà Tài Trợ