Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái K, đặt giữa ngực rồi đập đập hai lần.