Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm để thừa 3 ngón trỏ và giữa đặt song song ngang ngực từ từ kéo về bên phải.
Advertisement


Advertisement