Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Hành động Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra, đặt hai ngón trỏ nằm ngang trước tầm miệng rồi đánh vòng hai ngón trỏ với nhau hai vòng. Sau đó tay phải đánh chữ cái T

Advertisement


Advertisement