Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái và ngón trỏ chạm nhau đặt lên mép miệng phải.Sau đó cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay dựng đứng, lòng bàn tay hướng vào trong, tay phảp khép, lòng bàn tay hướng vào người, chạm các đầu ngón tay lên cổ tay trái rồi xẻ dọc xuống tới khuỷu tay.
Advertisement


Advertisement