Tài liệu tham khảo

Đại Học Sư Phạm TPHCM
Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2014


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe rộng, đặt gần hai bên thái dương, khoảng cách rộng bằng vai, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngón tay hướng lên, chuyển động lắc bàn tay đồng thời biểu hiện gương mặt cười tươi.