Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời tiết 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai cánh tay giơ cao khỏi đầu, bàn tay xòe, lòng hai bàn tay hướng vào nhau rồi chuyển động mạnh hai bàn tay qua lại. Sau đó bàn tay phải xòe úp, đặt gần miệng rồi đẩy thẳng tay về bên trái rồi kéo vòng bên về phải tạo khoảng rộng đồng thới các ngón tay cử động.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement