Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, áp hai nắm tay vào nhau, khéo ra vào 2 lần, rồi đánh chữ cái OK.
Advertisement


Advertisement