Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay úp ngang ngực đặt so le đưa lên đưa xuống hai lần.
Advertisement


Advertisement