Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái O, lắc nhẹ qua lại. Sau đó chuyển sang chữ cái H, úp lên ngực trái.