Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Trang phục Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, lòng hai bàn tay khum, đặt ngửa hai tay trước tầm ngực rồi đẩy hai ra trước, sau đó tay trái giữ y vị trí, hạ bật mũi tay phải xuống.
Advertisement


Advertisement