Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép úp để gần nhau đặt giữa tầm ngực, rồi tay trái giữ y vị trí, xê dịch tay phải ra. Sau đó hai tay nắm ngửa đưa ra trước rồi xoay lái cụ thể.

Advertisement


Advertisement