Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Đồ vật Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái hơi xòe, ngửa bàn tay ra trước ngang tầm ngực bên trái, các ngón hơi cong. Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ nằm ngang ra, rồi đẩy luồn ngón trỏ ở phía dưới mu bàn tay trái.
Advertisement


Advertisement