Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và giữa lên úp lên đầu rồi vuốt tay xuống. Bàn tay phải khép đặt bên ngòai má phải rồi đập bàn tay vào bên má nhưng không chạm sát.

Advertisement


Advertisement