Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay hơi xòe , úp giữa tầm ngực rồi đẩy ra trước đồng thời kéo vạt sang hai bên một khoảng rộng.

Advertisement


Advertisement