Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay đặt gần vai, nòng hướng vào trong, từ từ đánh vai nghiêng người và tay cũng đưa theo rồi dần hạ xuống.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement