Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái úp thẳng ra trước, , tay phải úp lên bắp tay trái rồi vuốt thẳng ra tới bàn tay.Sau đó hai tay khép, hơi áp hai mu bàn tay với nhau đầu mũi tay hướng xuống, đặt tay ở giữa tầm ngực rồi đẩy hai tay ra trước đồng thời kéo vạt sang hai bên một khoảng rộng.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement