Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón cái và ngón trỏ cuả tay phải chạm nhau tạo lỗ tròn nhỏ, đặt tay lên giữa trán rồi búng ngón trỏ lên hai lần.
Advertisement


Advertisement