Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thể dục - Thể thao 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe đặt trước hai bên tầm bụng, hai lòng bàn tay hướng vào nhau rồi nhúng hai tay xuống ba lần, sau đó giơ hai quăng lên cao ngang tầm đầu.

Advertisement


Advertisement