Huế Thể dục - Thể thao 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Bàn tay trái hơi xòe đặt trước tầm bụng, lòng bàn tay hướng vào người, để trước bụng, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa xuống đặt bên trong bàn tay trái, hai ngón đó cử động rồi đánh hai vòng quanh bàn tay trái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Thể dục - Thể thao

tạ

Bình Dương Đồ vật Thể dục - Thể thao
2006

Đánh chữ cái “T, A” rồi thêm dấu nặng.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa HuếNhà Tài Trợ