Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thể dục - Thể thao 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đặt chếch sang phải, tay trái cao hơn tay phải rồi đẩy hai nắm tay lùi ra sau rồi đẩy tới trước hai lần, người hơi ngã ra trước.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement