Hải Phòng Thời Gian 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B. Sau đó tay trái đưa ngang ngực, lòng bàn tay hướng vào trong, rồi tay phải đưa từ dưới lên trên phía trong lòng tay trái, lòng bàn tay phải hướng vào trong.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Thời Gian

thứ hai

Hải Phòng Thời Gian
2006

Tay phải kí hiệu chữ cái T, sau đó chuyển thành kí hiệu số 2.


Xem Video
thứ hai

Bình Dương Thời Gian
2006

Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón cái lên đặt dưới cằm rồi đẩy thẳng ra.Sau đó giơ số 2.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam