Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thời Gian 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B. Sau đó tay trái đưa ngang ngực, lòng bàn tay hướng vào trong, rồi tay phải đưa từ dưới lên trên phía trong lòng tay trái, lòng bàn tay phải hướng vào trong.

Advertisement


Advertisement