Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay đưa lên cao hơn tầm vai, lòng hai bàn tay hướng vào nhau rồi kéo vào trước mặt và bắt chéo nhau ở cổ tay đồng thời các ngón tay chụm lại.
Advertisement


Advertisement