Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B. Sau đó cánh tay trái gập ngang tầm bụng, cánh tay phải gập khuỷu, gác khuỷu tay phải lên bàn tay trái, bàn tay phải khép, lòng bàn tay hướng sang trái.
Advertisement


Advertisement