Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời Gian Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay úp trước tầm ngực rồi đẩy thẳng tới trước, sau đó từ từ hạ hai tay xuống đồng thởi các ngón tay cử động.