Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm ngửa đưa ra trước, dùng ngón trỏ tay phải gõ gõ trên cổ tay trái.Sau đó đánh số 1 và chữ cái G.