Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

SSLI - Nhóm phiên dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu Sài Gòn
Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019


Tiếng anh: ovary

Cách làm ký hiệu

2 tay nắm, 2 ngón trỏ và cái duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng ra trước, chuyển động 2 tay từ dưới lên trên theo hình vòng cung hướng ra 2 bên, sau đó các ngón tay hơi khum vào lòng bàn tay hướng xuống, lắc cổ tay 2 lần.
Advertisement


Advertisement