Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ cao (nhà)

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ cao (nhà)

Từ phổ biến

quat-1469

quạt

(không có)

ro-7018

4 thg 9, 2017

o-464

ơ

(không có)

cam-on-2426

cảm ơn

(không có)

trai-chanh-2051

trái chanh

(không có)

hon-lao-6958

hỗn láo

31 thg 8, 2017

com-3359

cơm

(không có)

ngay-cua-me-7406

ngày của Mẹ

10 thg 5, 2021

ao-270

áo

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.