Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Khoa học 2016


Tiếng anh: to compose/ to construct

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm như hình vẽ bên và đặt ngả ra trước bụng. Lòng bàn tay hướng sang phải. Tay phải xòe ra rồi chặt xuống sát tay trái. Sau đó đổi thành hình dạng bàn tay sau rồi đưa đầu ngón trỏ chạm vào lòng bàn tay trái. "

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác