Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép lòng bàn tay hơi khum đưa ra trước, tay phải chụm, đầu ngón trỏ và ngón cái chạm nhau, sau đó nhấn hờ 2 lần vào lòng bàn tay trái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

xấu hổ

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên quẹt vào má hai lần.


Xem Video
căng thẳng

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Các ngón tay của hai bàn tay xoè ra hơi cong đưa lên ngang hai tai, đồng thời quắp lại hai lần, Sau đó các ngón tay duỗi thẳng cũng đặt ngang hai bên tai rồi cử


Xem Video
cằn cỗi

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải đánh chữ cái C, rồi từ từ tóp chữ C lại một chút.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

in

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái khép đưa ra trước, tay phải nắm, chỉa ngón út ra đặt đầu ngón út lên đầu ngón trỏ trái rồi gạch trên lòng bàn tay trái xuống tới cổ tay hai lầ


Xem Video
hệ điều hành

Hà Nội Tin học
2006

Hai tay nắm, đặt úp hai tay trước tầm ngực rồi mở xoè các ngón tay ra đồng thời kéo hai tay dang sang hai bên tầm ngực và đẩy hạ hai tay xuống. Sau đó hai tay


Xem Video
tệp

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái khép đặt ngửa giữa tầm ngực, đầu ngón cái và đầu ngón trỏ của tay phải chạm nhau tạo lỗ tròn nhỏ dựng đứng tay phải trước tầm vai phải, l


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam