Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay của bàn tay phải chạm cằm rồi vuốt ra phía trước.Sau đó đánh chữ cái C và D.