Toàn Quốc Khác 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyVí trường hợp công việc bước đầu giải quyết được trôi chảy thì các bước sau sẽ dễ dàng, thuận lợi.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Khác

một ít/ một chút

Toàn Quốc Khác
2021

Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

ráp sườn đáy quần

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Bàn tay phải khép úp ngang tầm mặt,bàn tay trái khép úp ngang tầm ngực rồi gạt tay phải về bên phải rồi lập tức đánh cong nửa vòng (dạng chữ c),kết thúc �


Xem Video


Nhà Tài Trợ