Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải khép, đưa ra trước, lòng bàn tay úp song song mặt đất rồi đưa lên đưa xuống hai lần.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

Ít

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Ngón cái chạm đầu ngón út, đưa ngửa tay ra trước.


Xem Video
nữa

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Hai lòng bàn tay áp vàp nhau, tay phải đẩy về trước, tay trái giữ y vị trí.


Xem Video
nguy hiểm
dangerous

Tính cách - Tính chất
2017

Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải Phòng

một ít/ một chút

Toàn Quốc Khác
2021

Xem Video


Nhà Tài Trợ