Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay của bàn tay phải chụm lại đặt lên giữa trán.