Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại đưa lên chạm trán, sau đó giữ y vị trí tay rồi bật ngón tay trỏ phải lên phía trên đồng thời mắt nhướng lên diễn cảm.