Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ và hai ngón giữa lên, đặt tay giữa tầm ngực, hai đầu ngón giữa chạm nhau, hai lòng bàn tay hướng vào nhau rồi lật hai tay ngược ra, hai lòng bàn tay hướng ra hai bên, hai đầu ngón trỏ chạm nhau.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác