Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải úp, ngón giữa và ngón áp út nắm lại rồi đẩy thẳng tới trước đồng thời đẩy lên cao. Sau đó hai tay nắm, tay phải úp vào ngực phải, tay trái úp gần bờ vai trái.