Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải hơi chúm, úp bên trán phải, rồi từ từ mở các ngón tay ra, mắt diễn cảm. Sau đó, tay phải nắm, chỉa ngón cái lên.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác