Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép, đưa ngửa ra trước, tay phải hơi nắm đặt vào lòng bàn tay trái rồi nắm giựt lên.