Bình Dương Giáo Dục Tin học 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải xòe, các ngón hơi cong, đưa tay ra trước, lòng bàn tay hướng sang trái rồi xoay lắc hai lần.Sau đó hai tay xòe, úp trước tầm ngực, rồi cử động các ngón tay đồng thời di chuyển sang phải.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

hạng nhất

Bình Dương Giáo Dục Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải đưa thẳng ra, lòng bàn tay hướng sang trái rồi hơi hạ xuống.Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón cái lên.


Xem Video
giỏi

Hải Phòng Giáo Dục
2006

Bàn tay phải nắm, chỉa ngón cái thẳng lên rồi đưa từ trái sang phải.


Xem Video
nghĩ ngợi

Hải Phòng Giáo Dục Hành động
2006

Ngón trỏ phải chạm vào thái dương hai lần.


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Tin học

đoạn câu

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải khép, đặt úp bên ngực trái rồi kéo thẳng sang bên ngực phải và chuyển sang chữ cái C rồi tiếp tục kéo ra bên phải đồng thời các ngón tay chụm l


Xem Video
lưu

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái khép đặt giữa tầm ngực đồng thời tay phải hơi chúm giơ tay lên cao chếch sang phải rồi kéo vào úp hờ trên lòng bàn tay trái, bàn tay phải khép rồi


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

áo may ô

Hà Nội Trang phục
2006

Tay phải nắm vào áo. Hai tay khép ngửa 2 bên tầm ngực rồi kéo xuống cong theo vòng nách.


Xem Video
áo ấm

Huế Trang phục
2006

Ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay phải nắm vào áo sau đó hai bàn tay nắm hai cẳng tay bắt chéo nhau ở trước ngực.


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam