Cần Thơ Thời tiết 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải đưa ra trước cao ngang tầm đầu, bàn tay úp rồi từ từ hạ tay xuống đồng thời các ngón tay cử động.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Thời tiết

giờ khởi hành

Bình Dương Thời tiết
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra chỉ vào vị trí đeo đồng hồ của tay trái. Sau đó đưa thẳng tay phải ra trước.


Xem Video
lụt

Bình Dương Thời tiết
2006

Tay phải khép, lòng bàn tay hơi khum, đưa ngửa ra trước rồi lắc nhẹ tay qua lại.Sau đó hai tay khép, đưa ngửa ra trước rồi từ từ cùng nâng hai tay lên.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần ThơNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam