Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời Gian Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ngửa, đặt tay giữa tầm ngực, bàn tay phải lần lượt làm dấu các số 7, 8, 9 đặt úp lên lòng bàn tay trái đồng thời đẩy tay trượt từ phía cổ tay ra phía đầu ngón của bàn tay trái.