Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời Gian Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép ngửa, đặt tay giữa tầm ngực, bàn tay phải lần lượt làm dấu các số 1, 2, 3 đặt úp lên lòng bàn tay trái đồng thời đẩy tay trượt từ cổ tay ra đến các đầu ngón tay trái.