Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời Gian Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép đặt ngửa trước tầm ngực, dùng sống lưng bàn của bàn tay phải cắt chia bàn tay trái ra làm bốn phần.Sau đó tay phải giơ cao, lòngbàn tay hướng sang trái rồi đưa tay qua lại trước tầm mặt.