Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chúm để ngang tầm bên ngoài tai phải, rồi đẩy bàn tay ra trước đồng thời các ngón tay mở ra.(2 lần).